Puolangan Eläkeläiset ry:n HISTORIA 1978 - 1991 Kirjannut Rauni Räisänen

 

ELÄKELÄISET ry:n Puolangan yhdistys on perustettu 15.11.1978. Puolangan yhdistyksen johtokunnan vanhin tallessa oleva pöytäkirja on tehty 20.11.1979. Kokousta on johtanut Antti Hiltunen ja muut läsnäolijat olivat : Veikko Kanniai- nen, Eeva ja Aaro Pieniniemi, Irja Oikarinen, Toivo Junkkari ja Aimo Keränen. Kokous keskusteli vierailusta Paltamoon ja omien juhlien järjestämisestä.

 

Toinen kokous pidettiin 18.2.1980 Metsätyömieskodilla. Johtokuntaan kuuluivat Antti Hiltunen pj., Toivo Junkkari siht., Aimo Keränen tal.hoit., H. Mäki, Irja Oikarinen, Aaro Pieniniemi, Jaakko Sutinen. Tilintarkastajina Veikko ja Alli Moilanen ja varalla Heimo ja Kyllikki Väisänen. Jäsenmaksu oli 1980 vuodelle 5 markkaa. Kokouksista päätettiin ilmoittaa Ylä-Kainuu lehdessä ja puhelimella. Pikku joulua on päätetty vietetään 14.12. Monitoimitalolla.Eläkeläisten toiminta alkoi kiinnostaa eläkeläisväkeä yhä enemmän ja sai väkeä mukaan kokouksiin. Vuoden 1981 vuosikokous pidettiin Kunnanvirastolla 1.3.1981, jolloin paikalla oli 23 jäsentä. Toiminta jatkui edelleen Antti Hiltusen johdolla. johtokuntaan valittiin siht. Elsa Kemppainen, tal.hoit. Aimo Keränen, jäseniksi Aune Kemppainen, Hanna Väisänen, Reino Hautaviita ja Toivo Junkkari. Tilintar- kastajiksi Alli ja Veikko Moilanen, varalle Kyllikki Väisänen ja Veikko Kanniainen. Huvitoimikuntaan valittiin Elsa Kemppainen pj., Elsa Hautaviita, Vilma Torvinen, Aimo Keränen ja Veikko Kanniainen.

 

Seuraavana vuonna 1982 nostettiin jäsen- maksu 10 markkaan ja maksujen kerääjiksi valittiin, Lylykylältä Hannes Seppänen, Puokiolta Hanna Haapalainen, Auhonkylältä Hilma Lehtola, Kirkonkylältä Aimo Keränen. Tuolloin alettiin antaa Kuntorannan vapaita lomapaikkoja jäsenille. Yhdistys alkaa tehdä vierailuja naapuripitäjien yhdistysten juhliin, kuten Utajärvelle, kun ko. yhdistys täytti 10 vuotta. Ensimmäiset tanssit päätettiin pitää lokakuun 3 päivänä klo. 15.00-20.00 monitoimitalolla. Järjestysmiehiksi lupautuivat Antti Hyyryläinen, Reino Hautaviita, Antti Hiltunen ja Aimo Keränen. Vuosi 1983 merkitsi yhdistys- toiminnan monipuolistumista. Pj. Antti Hiltusen, (vpj. Antti Hyyryläisen) johdolla suunniteltiin ruskaretken tekemistä syyskuulla Kuusamoon ja sieltä Rovaniemelle. Lisäksi päätettiin humppailtojen pitämistä Pohjanportissa ja niistä ilmoitetaan Kainuun Sanomissa. Kesäretkeä suunniteltiin seuraavana vuonna Tallinaan.

 

Vuoden 1985 aikana aloitettiin rasvamatkat haaparantaan ja kesäretki Leningradiin. Aluesihteeri Riihimäki vieraili yhdistyksen vuosikokouksessa. Samaiseen aikaan jouduttiin keskustelemaan jäsenen erottamisesta yhdistyksen toimintaa vahingoittavasta toiminnasta ja suunniteltiin laivamatkaa Hampuriin seuraavana kesänä. Lehtiasiamiehiksi valittiin Enni Seppänen Lylykylältä, Eeva Hiltunen Auholta, Hanna Haapalainen Puokiolta, Lauri Kemppainen Kirkonkylältä Aimo Keränen, Kaarina Jokelainen ja Kerttu Hyttinen Pihlajavaaralta sekä Yrjö Heikkinen Rasinkylältä. Suunnitelmat muuttuivat vuoden 1986 puolella ja retkiä suunniteltiin Tukholmaan ja Sotsiin. Kesällä vapautettiin rahastonhoitaja tehtävistään. Huvitilaisuuksia päätettiin pitää joka toinen sunnuntai Pohjan-portissa, ompeluiltoja kodeissa ja myyntitori muun muassa Puolangan markki-noiden aikana sekä arpajaiset ja myyjäiset. Vuoden 1987 kokouksessa päätet-tiin ryhtyä toimiin virkakunnan kanssa varojen saamiseksi taloudenhoitajalta takaisin yhdistyksen tilille. Samoin päätettiin ryhtyä pitämään tansseja Pahka- pirtillä, jos lupa-asiat saadaan kuntoon. Vuosikokouksessa valittiin matkailu- toimikunta: pj. Antti Hiltunen, Veikko Toivainen, Edvin Heikkinen ja Elsa Kemppainen. Keskusteltiin Mallorgalle suuntautuvasta viikon matkasta. Yhdistys maksaisi jäsenille 30% matkan hinnasta. Matka päätettiin tehdä syksymmällä Ruotsin puolelle ns. Korkean rannikon ympäri. Yhdistyksen varojen kartuttamiseksi päätettiin poimia myyntiin marjoja jäsenten kesken. Riikaan lähtijöille päätettiin maksaa 400 mk/henkilö. Puheenjohtajisto vaihdettiin 1988: Pj. Elsa Kemppainen, vpj. Jaakko Holappa ja siht. Enni Seppänen sekä Jaakko Holappa valittiin taloudenhoitajaksi. Tansseja pidettiin Pahkapirtillä sekä iltamat Rasinkylän koululla. Huvitoimikuntaan kuuluivat Kaarina Jokelainen, Siiri Heikkinen, Annikki Luukkonen, Elsa Kemppainen, Enne Väyrynen, Jaakko Holappa, Heino Heikkinen, Vilho Seppänen, Elsa Hiltunen, Väinö Hiltunen, Yrjö Heikkinen ja Annikki Väisänen.Tehtiin retki Hämeenlinnaan XI – eläkeläispäiville ja rasvaretkiä Haaparantaan. Puolangan Eläkeläiset ry:n 10-vuotisjuhla päätet-tiin pitää Puokion Työväentalolla 5.11.1988. Yhdistys myönsi 2000 markkaa kotinsa palossa menettäneille Elsa ja Väinö Hiltuselle. Osallistuttiin Karangan kesäjuhliin, Ämmänsaaren riehaan ja syysjuhlaan. Keskusteltiin Kuntorannan juhlasta ja päätettiin varata 2000 markkaa matkakuluihin kahdella autolla. Suunniteltiin kevättalvella 1989 järjestettävistä lomaviikoista Kuntorannassa. Pikkujoulua vietettiin ja joulutervehdys laitettiin Eläkeläiset-lehteen. Toiminnas- sa mukana olevia päätettiin muistaa onnittelukäynneillä 50 – 100 markan suuruisella kukkakimpulla. Vuodeksi 1989 valittiin johtokunnan pj. Elsa Kemppainen, vpj. Jaakko Holappa, siht. Enne Väyrynen, vsiht. Heino Heikkinen. Johtokuntaan Heino Heikkinen, Yrjö Heikkinen, Siiri Heikkinen, Vilho Heikkinen, Elsa Hiltunen, Annikki Luukkonen, Arttu Moilanen, Kaarina Jokelainen, Vilho Seppänen, Enni Väyrynen, Antti Rimpiläinen ja Alli Kukkonen. Tilintarkastajiksi Seppo ja Pirjo Tarkkinen varalle Sisko Kehänen ja Matti Väisänen. Opintokerho- jaostoon valittiin Annikki Luukkonen, Siiri Heikkinen, vetäjäksi Elsa Kemppainen. Tehtiin matka Vaalan eläkeläisten vuosijuhlaan, Ämmänsaaren ja Paltamon 20- vuotisjuhlaan, Kiannon Kuohuihin uintiretki ja rasvaretki Haaparantaan sekä retki Pohjois-Suomeen. Suunniteltiin omien kerhotilojen saamiseksi, kokoukset olleet yleensä Pohjanportissa, kunnanvirastolla tai jäsenten kotona. Pahkapirtistä tehtiin kirjallinen vuokrasopimus ja siellä pidettiin tansseja pitkälle syksyyn. Aluejärjestön syyskokous pidettiin Puokion Työväentalolla. Helsingissä olevaan suureen eläkeläisten mielenosoitukseen 28.11. päätettiin lähteä linja- autolla ja yhdistys maksaa matkan. Päätettiin tehdä tarjous Rasinkylän koulusta, josta kuitenkin luovuttiin. Vuonna 1990 vuosikokous valittiin puheen- johtajaksi Elsa Moilasen, varapj. Jaakko Holappa, siht. ja kerho-ohjaajaksi Elsa Kemppainen. Pahkapirtillä pidettiin kesällä tansseja ja Kemin Eläkeläiset tekivät vierailun Puolangalle, josta taas retki Kajaanin Eläkeläisten 30- vuotis- juhlavieraiksi. Kuhmon syysjuhlaan, Vaalan Eläkeläisten 10-vuotisjuhlaan. Suunniteltiin Pohjois-Karjalaan suuntautuvasta kesäretkestä ja tehtiin rasva-retki Haaparantaan. Pidettiin arpajaisia ja myyntikojua markkinoiden aikana. Huvitilaisuuksia päätettiin pitää monitoimitalolla 1 – 2 kuukaudessa, mutta kunta hylkäsi anomuksen. Yhdistys julkaisi paikallislehdessä vastineen ko. päätöksestä. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli 25 markkaa jäseneltä myös vuonna 1991. Puheenjohtajana jatkaa Elsa Moilanen ja varapj. Esko Moilanen. Tilintarkastajiksi valittiin Erkki Moilanen ja Airi Haapalainen sekä varalle Väinö Moilanen ja Martti Heikkinen. Johtokuntaan : Heino Heikkinen, Yrjö Heikkinen, Jaakko Holappa, Vilho Seppänen, Kaarina Jokelainen, Olga Heikkinen, Vilho Heikkinen, Annikki Luukkonen, Antti Rimpiläinen, Alli Kukko- hovi ja Elsa Hiltunen.

Puheenjohtajat 1978-2016 : Antti Hiltunen, Elsa Kemppainen, Elsa Moilanen, Mirja Lapinlampi, Maire Karjalainen ja Anneli Heikkinen.

 

Sihteerit 1978-2016 : Aimo Keränen, Enne Väyrynen, Elsa Kemppainen, Toivo Virtanen, Kerttu-Liisa Huovinen, Sanni Kähkönen, Annikki Moilanen ja Anna-Maija Sutinen.

 

Jäsenasiainhoitajat 1978-2016: Heino Heikkinen, Maire Mäkäräinen ja Anna-Maija Sutinen.

Rahastonhoitajat 1978-2016 : Aimo Keränen, Veikko Toivanen, Jaakko Holappa, Elsa Moilanen ja Rauni Räisänen.

 puh. 040 213 5352

Puolangan Eläkeläiset ry